Letter Of Trust


ƏLAVƏ 1    RS UDI 03-28 OPA
İş nömrəsi: 03/7045

VƏKALƏTNAMƏ
(ərizəçi Norveçdən onu dəvət edən tərəfə qərar qəbul edilməsi barədə məlumat verilməsini və ya Norveçin müvafiq qurumları tərəfindən ərizənin baxılması zamanı meydana çıxan suallarda onun adından çıxış etməsini istədiyi  təqdirdə)

Mən


Adı:__________________________________________________________________________

Doldurulduğu yer və tarix:________________________________________________________

İmza:_________________________________________________________________________

Ərizəcinin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxlanıldı:_____________________________________________

Bu sənədlə, Dövlət İdarəetmə Aktının 12-ci Bölməsinə uyğun olaraq, öz adımdan vəkil edirəm.
Mən həmçinin özümün, eləcə də, vəkil etdiyim nümayəndənin qərar barəsində məlumatlandırılmasını istəyirəm.

__________________________________________________________________________(adı)

_______________________________________________________________________(ünvanı)

_________________________________________________(telefon nömrəsi və elektron poçtu)


***

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 RS UDI 03-28 OPA
Номер дела: 03/7045

ДОВЕРЕННОСТЬ
(в случае, если заявитель желает/уполномочивает приглашающую сторону в Норвегии интересоваться состоянием дела/заявления на визу и действовать от имени заявителя в случае, если заявление передано в соответствующие норвежские структуры для принятия решения)

Данным документом я

Имя:_________________________________________________________________________________________

Дата и место рождения:_________________________________________________________________________

Подпись:_____________________________________________________________________________________

Удостоверение личности заявителя проверено:_____________________________________________________

В соответствие с Пунктом 12 Государственного Акта об Управлении, от своего имени уполномочиваю/доверяю также своему представителю интересоваться состоянием моего дела/заявления.

_________________________________________________________________________________________ (имя)

________________________________________________________________________________________(адрес)

_______________________________________________________(номер телефона и адрес электронной почты)